Loopmetoden

Loopmetoden Loopmetoden är att tänka nytt, se möjligheter, ta initiativ, gå från idé till handling och lösa problem. Det är exempel på entreprenöriella färdigheter som kan bidra till att skapa

Entreprenörskap enligt oss

  Entreprenörskap enligt oss Drivhuset har sedan 2011 bedrivit ett metodsamarbete tillsammans med Chalmers Entreptrenörsskola i syfte att utveckla en handlingsbaserad entreprenörsutbildning som passar en utbredd målgrupp, oberoende utbildningens inriktning eller

Uppdrag

Loopmetoden har testats med framgång inom poänggivande kurser i högskola- och universitet samt hos olika företag och organisationer. Här är några vi arbetat med.    

Loopa Affärsutveckling för entreprenörer

(Liber, 2015)

Köp boken

Detta är den första handbok som skrivits av Drivhuset. De som har hållit i pennan är Mariah ben Salem Dynehäll, som är VD för Drivhuset i Göteborg, och Anna Lärk Ståhlberg, som är VD för Drivhuset vid Högskolan Väst.

Med den här boken vill vi hjälpa dig att finna svaren. Och den tar dig hela vägen från start till mål – oavsett typ av affärsidé, bransch, om det handlar om en produkt, en tjänst eller ett koncept, om din idé är ny eller behöver utvecklas, om den är kommersiell eller ideell.
Boken ger dig en metod att utveckla din idé och driva din verksamhet – tillsammans med målgruppen. Vi kallar det att LOOPA.

Drivhuset höll en kurs i loopmetoden för våra blivande IT-projektledare. Det var ett så uppskattat och värdefullt inslag i utbildningen att vi beslutat att göra om det med alla våra klasser. Inspiration, motivation och glädje är tre ord som beskriver vår och våra studenters upplevelse av att samarbeta med Drivhuset.

Sara Wickenberg JENSEN Yrkeshögskola

Verktygen bidrog till att vi kunde identifiera kundens viktigaste behov och problem. Verktygen blev även en vägvisare om vilka branscher vi skulle arbeta mot och detta medförde att vi kunde se företaget ur ett helt nytt perspektiv.

Erik Steijner VD Migyston AB